Pilihan raya umum ke-12 di Kuala Berang : Suatu kajian kes politik luar bandar / Wan Rohila Ganti Wan Abdul Ghafar, Che Hamdan Che Mohd Razali dan Ahmad Faiz Yaacob

Wan Abdul Ghafar, Wan Rohila Ganti and Che Mohd Razali , Che Hamdan and Yaacob, Ahmad Faiz (2008) Pilihan raya umum ke-12 di Kuala Berang : Suatu kajian kes politik luar bandar / Wan Rohila Ganti Wan Abdul Ghafar, Che Hamdan Che Mohd Razali dan Ahmad Faiz Yaacob. In: UNSPECIFIED.