Membina perisian multimedia mengenai Fiqh al-muamalah untuk tahap kolej / Sazalinsyah Razali

Razali, Sazalinsyah (2000) Membina perisian multimedia mengenai Fiqh al-muamalah untuk tahap kolej / Sazalinsyah Razali. Degree thesis, Universiti Teknologi MARA.